top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

妹背山(いもせやま)

 

結(むす)びてハいもセの山の中に折れるよしのゝ紙(かミ)のよしやはなれぬ

 

 

 

 

IMOSEYAMA

 

Musubite-ha imose-no yama-no naka-ni oreru, yoshino-no kami-no yoshi-ya hanarenu

 

 

 

 

翻字、ローマ字:中村智晴)

 

bottom of page