top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

迦陵頻(かりやうびん)

 

恋風やいすのひまより迦陵頻(かりやうびん)五ツかさねのきぬかちら〱

 

 

 

 

KARYŌBIN

 

Koikaze-ya misu-no hima-yori karyōbin itsutsu kasane-no kinu-ga chirachira

 

 

 

 

翻字、解説・中村智晴

 

bottom of page