top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

四(よ)ツの袖(そで)

 

夜桜や匂ひ餘りて

初夜もすぎ四ツの袖から恋風そ吹

 

 

 

 

YOTSU-no SODE

 

Yozakura-ya nioi amarite shoya-mo sugi yotsu-no sode-kara koikaze-zo fuku

 

 

 

 

翻字、解説・中村智晴)

 

bottom of page