top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

寄木(やとりき)

 

ゆふたちにつゐやとり木か二世のゑん空だきならぬ匂ひとゝめて

 

 

 

 

YADORIGI

 

Yudachi-ni tsui yadorigi-ka nisei-no en karadaki naranu=nioi todomete

 

 

 

 

 

 

花(はな)橘(たちばな)

 

まちわびて君をつらしとおもふなりはら立花に夜を明しつゝ

 

 

 

 

HANATACHIBANA

 

Machiwabite kimi-o tsurashi-to omounari, haratachibana-ni yo-o akashitsutsu

 

 

 

 

翻字、解説・中村智晴

 

bottom of page