top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

龍瞻車(りんだうくるま)

 

しのふてふりんたう車くる〱とねやのあたりを行つもとりつ

 

 

 

 

RINDŌGURUMA

 

Shinobu chō=rindōguruma kurukuru-to neya-no atari-o ikitsu modoritsu

 

 

 

 

 

 

蟻(あり)の塔(たう)

 

恋しさハおなしこゝろにあらさらんありの塔つむ文のかす〱

 

 

 

 

ARI-no TŌ

 

Koishisa-ha onaji kokoro-ni arazaran, ari-no tō tsumu=fumi-no kazukazu

 

 

 

 

翻字、解説・中村智晴)

 

bottom of page