top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

野干平(やかんへい)

 

やかん平つれてきつねの嫁入(よめり)かなしくれもしたり日もてりにけり

 

 

 

 

YAKANBEI

 

Yakanbei tsurete kitsune-no yomeri-kana, shigure-mo shitari hi-mo terinikeri

 

 

 

 

翻字、解説・中村智晴)

 

bottom of page