top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

これなんはつ春(はる)のはつ子のけふのもてあそび

 

手(て)にとるからに延(のぶ)ることぶきといふ事を

 

こゝに染(そむ)るものならし寛政(くハんせい)こゝのつなる

 

みのとしあたらしき春(はる)のあした玉(たま)しく

 

庭(にハ)の下つかへ青(あを)女房(にようばう)露(つゆ)菊(きく)しる

 

 

 

Kore-nan "hatsuharu-no hatsune-no kyou-no moteasobi te-ni toru-kara-ni noburu= kotobuki"-to iu koto-o koko-ni somuru=mono narashi. Kansei kokonotsu naru=mi-no toshi, atarashiki=haru-no ashita, tamashiku niwa-no shimotsukae aonyoubou Tsuyukiku shirusu.

 

 

 

翻字、ローマ字:中村智晴

 

bottom of page