top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

(つねの折形)

 

むかしよりある

つねの靏(つる)のおり

やう何れも此通(とおり)

に折り(おり)おくの圖(づ)

のことくつなき

折(おり)にするなり

 

 

 

(tsune-no orikata)

 

Mukashi-yori aru=tsune-no tsuru-no oriyō, izure-mo kono tōri-ni ori, oku-no zu-no gotoku tsunagi ori-ni surunari

 

 

 

 

翻字、ローマ字:中村智晴

 

bottom of page