top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

花見車(はなミくるま)

 

志賀寺(しがでら)の上人さへも

其のむかし

花見車(はなミくるま)の

内に恋(こひ)草(くさ)

 

 

 

 

HANAMIGURUMA

 

Shigadera-no shōnin-sae-mo sono mukashi hanamiguruma-no naka-ni koigusa

 

 

 

 

翻字、ローマ字:中村智晴

 

bottom of page