top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

村雲(むらくも) 

 

しのび路(ぢ)の恋(こひ)を見つけてむら雲(くも)の中からバアと月の顔(かほ)出す

 

 

 

 

MURAKUMO

 

Shinobiji-no koi-o mitsukete murakumo-no naka-kara baa-to tsuki-no kao dasu

 

 

 

 

翻字、解説・中村智晴)

 

bottom of page