top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

呉竹(くれたけ)

 

今若や乙若

つれてくれ

竹のふしミの里にちきる常盤(ときハ)木(ぎ)

 

 

 

 

KURETAKE

Imawaka-ya Otowaka tsurete kuretake-no Fushimi-no sato-ni chigiru=Tokiwagi

 

 

 

 

 

 

夢(ゆめ)の通(かよ)ひ路(ぢ)

 

有明の月もるねやをこそ〱とゆめのかよひち一間(ひとま)こゆらん

 

 

 

 

YUME-no KAYOIJI

 

Ariake-no tsuki moru=neya-o kosokoso-to yume-no kayoiji hitoma koyuran

 

 

 

 

翻字、解説・中村智晴)

 

bottom of page