top of page

特別展示 「秘伝千羽鶴折形」の再現

比翼(ひよく)

 

天にあらばひよくのちぎりたのしまんかすミの蒲団(ふとん)雲どりの夜着(よき)

 

 

 

 

HIYOKU

 

Ama-ni araba hiyoku-no chigiri tanoshiman kasumi-no futon kumodori-no yogi

 

 

 

 

 

 

相生(あひをひ)

 

年よらず若(ワか)い女(めう)夫(と)でいつまでも金(かね)たくさんに相をひの松

 

 

 

 

AIOI

 

Toshiyorazu wakai=meoto-de itsu made-mo kane takusan-ni aioi-no matsu

 

 

 

 

翻字、解説・中村智晴)

 

bottom of page